TQ Piaggio Vespa Sapa - Cung cấp Piaggio Vespa mới 100% chính hãng, hỗ trợ trả góp 0%, hậu mãi cực tốt

Thảo luận trong 'Mua bán xe' bắt đầu bởi PiaggioSAPA, 18/4/18.

 1. PiaggioSAPA

  PiaggioSAPA Bằng A3

  Tham gia:
  11/1/16
  Bài viết:
  522
  Được thích:
  0
  http://%E2%9A%9C%EF%B8%8F%20sau%20%C4%91%C3%A2y%20l%C3%A0%20gi%C3%A1%20xe%20%28%20ch%C6%B0a%20bao%20g%E1%BB%93m%20ph%C3%AD%20ra%20bi%E1%BB%83n%20s%E1%BB%91%20%29%20gi%C3%A1%20ni%C3%AAm%20y%E1%BA%BFt%20to%C3%A0n%20qu%E1%BB%91c%20vespa%20primavera%20125%20iget:%2070.900.000%20vespa%20primavera%20125%20abs%20iget:%2074.500.000%20vespa%20sprint%20125%20abs%20iget:%2075.500.000%20vespa%20super%20gts%20abs%20125%20iget:%2093.900.000%20vespa%20lx%20125%20iget:%2067.900.000%20piaggio%20medley%20125%20abs%20iget%202018:%2073.500.000%20piaggio%20liberty%20125%20abs%20iget:%2055.500.000%20vespa%20super%20gts%20300%20abs:%20129.000.000%20vespa%20emporio%20armani%20946:%20405.000.000/ ( chưa bao gồm phí ra biển số )
  Giá niêm yết toàn quốc
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 70.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 74.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 75.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 93.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham125 Iget: 67.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet 2018: 73.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 55.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham ABS: 129.000.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham: 405.000.000
   
 2. PiaggioSAPA

  PiaggioSAPA Bằng A3

  Tham gia:
  11/1/16
  Bài viết:
  522
  Được thích:
  0
  http://%E2%9A%9C%EF%B8%8F%20sau%20%C4%91%C3%A2y%20l%C3%A0%20gi%C3%A1%20xe%20%28%20ch%C6%B0a%20bao%20g%E1%BB%93m%20ph%C3%AD%20ra%20bi%E1%BB%83n%20s%E1%BB%91%20%29%20gi%C3%A1%20ni%C3%AAm%20y%E1%BA%BFt%20to%C3%A0n%20qu%E1%BB%91c%20vespa%20primavera%20125%20iget:%2070.900.000%20vespa%20primavera%20125%20abs%20iget:%2074.500.000%20vespa%20sprint%20125%20abs%20iget:%2075.500.000%20vespa%20super%20gts%20abs%20125%20iget:%2093.900.000%20vespa%20lx%20125%20iget:%2067.900.000%20piaggio%20medley%20125%20abs%20iget%202018:%2073.500.000%20piaggio%20liberty%20125%20abs%20iget:%2055.500.000%20vespa%20super%20gts%20300%20abs:%20129.000.000%20vespa%20emporio%20armani%20946:%20405.000.000/ ( chưa bao gồm phí ra biển số )
  Giá niêm yết toàn quốc
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 70.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 74.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 75.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 93.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham125 Iget: 67.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet 2018: 73.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 55.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham ABS: 129.000.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham: 405.000.000
   
 3. PiaggioSAPA

  PiaggioSAPA Bằng A3

  Tham gia:
  11/1/16
  Bài viết:
  522
  Được thích:
  0
  http://%E2%9A%9C%EF%B8%8F%20sau%20%C4%91%C3%A2y%20l%C3%A0%20gi%C3%A1%20xe%20%28%20ch%C6%B0a%20bao%20g%E1%BB%93m%20ph%C3%AD%20ra%20bi%E1%BB%83n%20s%E1%BB%91%20%29%20gi%C3%A1%20ni%C3%AAm%20y%E1%BA%BFt%20to%C3%A0n%20qu%E1%BB%91c%20vespa%20primavera%20125%20iget:%2070.900.000%20vespa%20primavera%20125%20abs%20iget:%2074.500.000%20vespa%20sprint%20125%20abs%20iget:%2075.500.000%20vespa%20super%20gts%20abs%20125%20iget:%2093.900.000%20vespa%20lx%20125%20iget:%2067.900.000%20piaggio%20medley%20125%20abs%20iget%202018:%2073.500.000%20piaggio%20liberty%20125%20abs%20iget:%2055.500.000%20vespa%20super%20gts%20300%20abs:%20129.000.000%20vespa%20emporio%20armani%20946:%20405.000.000/ ( chưa bao gồm phí ra biển số )
  Giá niêm yết toàn quốc
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 70.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 74.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 75.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 93.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham125 Iget: 67.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet 2018: 73.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 55.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham ABS: 129.000.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham: 405.000.000
   
 4. PiaggioSAPA

  PiaggioSAPA Bằng A3

  Tham gia:
  11/1/16
  Bài viết:
  522
  Được thích:
  0
  http://%E2%9A%9C%EF%B8%8F%20sau%20%C4%91%C3%A2y%20l%C3%A0%20gi%C3%A1%20xe%20%28%20ch%C6%B0a%20bao%20g%E1%BB%93m%20ph%C3%AD%20ra%20bi%E1%BB%83n%20s%E1%BB%91%20%29%20gi%C3%A1%20ni%C3%AAm%20y%E1%BA%BFt%20to%C3%A0n%20qu%E1%BB%91c%20vespa%20primavera%20125%20iget:%2070.900.000%20vespa%20primavera%20125%20abs%20iget:%2074.500.000%20vespa%20sprint%20125%20abs%20iget:%2075.500.000%20vespa%20super%20gts%20abs%20125%20iget:%2093.900.000%20vespa%20lx%20125%20iget:%2067.900.000%20piaggio%20medley%20125%20abs%20iget%202018:%2073.500.000%20piaggio%20liberty%20125%20abs%20iget:%2055.500.000%20vespa%20super%20gts%20300%20abs:%20129.000.000%20vespa%20emporio%20armani%20946:%20405.000.000/ ( chưa bao gồm phí ra biển số )
  Giá niêm yết toàn quốc
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 70.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 74.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 75.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 93.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham125 Iget: 67.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet 2018: 73.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 55.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham ABS: 129.000.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham: 405.000.000
   
 5. PiaggioSAPA

  PiaggioSAPA Bằng A3

  Tham gia:
  11/1/16
  Bài viết:
  522
  Được thích:
  0
  http://%E2%9A%9C%EF%B8%8F%20sau%20%C4%91%C3%A2y%20l%C3%A0%20gi%C3%A1%20xe%20%28%20ch%C6%B0a%20bao%20g%E1%BB%93m%20ph%C3%AD%20ra%20bi%E1%BB%83n%20s%E1%BB%91%20%29%20gi%C3%A1%20ni%C3%AAm%20y%E1%BA%BFt%20to%C3%A0n%20qu%E1%BB%91c%20vespa%20primavera%20125%20iget:%2070.900.000%20vespa%20primavera%20125%20abs%20iget:%2074.500.000%20vespa%20sprint%20125%20abs%20iget:%2075.500.000%20vespa%20super%20gts%20abs%20125%20iget:%2093.900.000%20vespa%20lx%20125%20iget:%2067.900.000%20piaggio%20medley%20125%20abs%20iget%202018:%2073.500.000%20piaggio%20liberty%20125%20abs%20iget:%2055.500.000%20vespa%20super%20gts%20300%20abs:%20129.000.000%20vespa%20emporio%20armani%20946:%20405.000.000/ ( chưa bao gồm phí ra biển số )
  Giá niêm yết toàn quốc
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 70.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 74.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 75.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 93.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham125 Iget: 67.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet 2018: 73.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 55.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham ABS: 129.000.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham: 405.000.000
   
 6. PiaggioSAPA

  PiaggioSAPA Bằng A3

  Tham gia:
  11/1/16
  Bài viết:
  522
  Được thích:
  0
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham ( chưa bao gồm phí ra biển số )
  Giá niêm yết toàn quốc
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 70.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 74.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 75.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 93.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham125 Iget: 67.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet 2018: 73.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 55.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham ABS: 129.000.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham: 405.000.000
   
 7. PiaggioSAPA

  PiaggioSAPA Bằng A3

  Tham gia:
  11/1/16
  Bài viết:
  522
  Được thích:
  0
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham ( chưa bao gồm phí ra biển số )
  Giá niêm yết toàn quốc
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 70.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 74.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 75.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 iGet: 93.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham125 Iget: 67.900.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet 2018: 73.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham 125 ABS iGet: 55.500.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham ABS: 129.000.000
  https://www.piaggiosapa.vn/san-pham: 405.000.000
   
 8. PiaggioSAPA

  PiaggioSAPA Bằng A3

  Tham gia:
  11/1/16
  Bài viết:
  522
  Được thích:
  0
  https://www.piaggiosapa.vn/showroom tọa lạc tại số 3 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu https://www.piaggiosapa.vn/showroom nói chung, của https://www.piaggiosapa.vn/showroomnói riêng.
   
 • Về chúng tôi

  Biker Vietnam tự hào là một trong những cộng đồng người chơi mô tô, xe máy đầu tiên và có tiếng tại Việt Nam. Bất kể bạn đến đây vì yêu sức mạnh và tốc độ, hay vì muốn tìm hiểu về một chiếc xe, một địa chỉ độ xe cụ thể, bạn luôn được chào đón tại bkvn.com.
 • Quick Navigation

  Open the Quick Navigation

 • Like us on Facebook

Đang tải...